Tự mình thưởng thức - Cafe Thảo Nguyên | Lắng nghe cảm giác

Tự mình thưởng thức


Cà phê Thảo Nguyên, cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê ngon, cà phê nguyên chất, cà phê sạch, cà phê nguyên chất

Một lần kia, đệ tử than vãn với thầy mình :
“Thầy  thường kể chuyện cho con nghe, nhưng chẳng bao giờ thầy tiết lộ ý nghĩa của câu chuyện cho con cả”.
Vị sư trả lời:
“Ngươi có lấy làm thích nếu có ai cho ngươi một trái táo mà trước đó họ đã nhai bấy sẵn rồi không?”
Không ai có thể thay bạn tìm ra ý nghĩa đời bạn,
Ngay cả những vị thầy của bạn.

Leave a Reply