KHUYẾN MÃI - Cafe Thảo Nguyên | Lắng nghe cảm giác

Bảng giá khuyến mãi tham khảo được tính theo từng thời điểm. Để biết chính xác thông tin giá cả xin liên hệ theo địa chỉ email info@cafethaonguyen.com hoặc gọi số điện thoại sau: 0937 068 997

# Loại cà phê Giá cà phê Ngày khuyến mãi Giá khuyến mãi
1 Cà phê Robusta VNĐ Đang cập nhật . . . Đang cập nhật
2 Cà phê Arabica/Moka VNĐ Đang cập nhật . . . Đang cập nhật
3 Cà phê Truyền Thống VNĐ Đang cập nhật . . . Đang cập nhật
4 Cà phê Culi VNĐ Đang cập nhật . . . Đang cập nhật
5 Cà phê Culi + Robusta VNĐ Đang cập nhật . . . Đang cập nhật
6 Cà phê Arabica + Culi VNĐ Đang cập nhật . . . Đang cập nhật

 

* Ghi chú:

  •  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  •  Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thị trường.