Nhiều người học có thói quen khi muốn diễn đạt “rất …” là liền thêm “very” vào ngay phía trước từ ấy. Đó là một trong những lỗi sai cơ bản khi học tiếng Anh.

Trong tiếng Việt, chúng ta vẫn thường nói: “rất thích”, “rất muốn”, “rất ghét”,… Do đó, với những ai mới học tiếng Anh hay những người thường dịch theo kiểu “word by word” thì khi nói tiếng Anh cũng dùng từ “very” không chuẩn xác như: very like, very love, very want . . .

Very – /ˈver.i/ – không đứng trước động từ, nó đứng trước trạng từ hoặc tính từ để nhấn mạnh. Ví dụ:

The situation is very serious.

Tình hình rất nghiêm trọng.

Think about it very carefully before deciding.

Hãy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định đấy.

Nếu muốn rất thích cái gì đó, bạn có thể nói:

… like st a lot.

… really like st.

Ví dụ:

He likes this book a lot.

Anh ấy rất thích quyển sách này.

My father really likes eating sticky rice.

Bố tôi rất thích ăn xôi.

– – Tú Đan – –

Bình luận

Quảng cáo

  • Cà phê Thảo Nguyên
0937.068.997