Trao đổi banner, logo, text-link

Là một cơ sở sản xuất cà phê, chúng tôi đặc biệt trú trọng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua hệ thống website của công ty. Do vậy, Chúng tôi mong muốn trao đổi liên kết đối với những website có thứ hạng tương đương trong các lĩnh vực khác nhau với phương trâm: “liên kết để tạo động lực cho sự phát triển” .

  • Trao đổi logo,
  • trao đổi banner,
  • Trao đổi text, link

* * * Điều kiện trao đổi

+ Chúng tôi sẽ đặt logo, banner của công ty bạn trên trang website của chúng tôi ở vị trí phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bên bạn và ngược lại bạn sẽ đặt logo, banner của chúng tôi trên trang web của bạn với vị trí phù hợp.

+ Chúng tôi không đặt ra tiêu chí về thứ hạng của hệ thống website của bạn.

+ Chúng tôi mong muốn được hợp tác trao đổi quảng bá logo, banner, đường link liên kết đến website với các cơ quan, tổ chức thương mại có trang web, việc trao đổi được thực hiện theo 2 bước sau:

* Liên kết đường dẫn (text link) 

* Banner, logo: 

+ Bạn đăng logo, banner sau (Do chúng tôi cung cấp)

+ Gửi đường links mà bạn đã đặt logo, banner của chúng tôi vào email:  info@cafethaonguyen.com

 

Cà phê nguyên chất

 

 

*** Sau 24h kể từ khi nhận được thư chúng tôi sẽ đăng logo, banner theo yêu cầu của bạn trên hệ thống website của chúng tôi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Logged in as . Log out »