Uwais,một tín đồ thuộc phái Suni, có lần bị chất vấn:

“Ân sủng mang lại cho anh điều gi?”

Uwais trả lời:

“Buổi sáng lúc thức dậy,tôi có cảm tưởng sẽ không sống được đến chiều”

Kẻ chất vấn lên tiếng:

“Nhưng điều đó ai cũng biết cả mà”

Uwais đáp lại:

“Đúng thế,ai cũng biết điều đó,nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm nhận được”

Không bao giờ người ta say vì hiểu được chữ Rượu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Logged in as . Log out »