Hai cái túi

Mỗi người đều mang hai cái túi to: một ở trước ngực và một ở sau lưng mình, và cả hai nhét đầy những lầm lỗi.

Tuy nhiên, cái túi đeo trước ngực thì đựng những tội lỗi của người hàng xóm, còn chiếc túi đeo sau lưng thì đựng tội lỗi của chính mình.

Vì thế, người ta thường mù quáng, chẳng bao giờ nhìn nhận những khuyết điểm sai sót của bản thân, nhưng lại rất rành rẽ phân tích, mổ xẻ và phê phán đủ hết các khuyết điểm của anh chị em chung quanh mình.

Chợt nhớ đến lời cảnh tỉnh của Thầy Giêsu: “Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” ( Mt 7, 5 ).

 

 

 

KHUYẾT DANH

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Logged in as . Log out »